Kryolipolýza – hubnutí zmrazením

Kryolipolýza Pardubice Vivien

Kryolipolíza. Magické slovo, za kterým se skrývá v poslední době velmi oblíbená a žádaná procedura odstranění tuku v nežádoucích oblastech jakými jsou stehna, zadeček, břicho nebo vnitřní strana paží. Co ale vlastně kryolipolýza přesně je? Opravdu funguje? A měli bychom se jí obávat?
Lipolýza je proces štěpení nebo jinak řečeno odbourávání tuku metabolickým procesem uvnitř našeho těla. K lipolýze dochází zcela přirozeně a díky ní získáváme z našich tukových zásob (tukových buněk) energii. Pokud zatoužíme po shození přebytečných kil nebo zlepšení postavy, pak se začneme intenzivněji pohybovat a tělo je pak nuceno provádět lipolýzu rychleji a účiněji – hubneme. Tento namáhavý a zdlouhavý proces však lze do jisté míry obejít a to díky kryolipolýze.

Již samotné slovo KRYOLIPOLÝZA v sobě v podstatě nese význam oné procedury. Kryo nebo cryo je slovo pocházející z řečtiny a označuje něco ledově chladného. Možná znáte tzv. kryokomoru, moderní léčebný prostředek, při kterém pobytem v místnosti s velmi nízkou teplotou dochází k léčbě kožních či kloubních onemocnění. Kryolipolýza tedy znamená odstranění tukových zásob pomocí působení mrazu.

Proč právě mrazu? To je jednoduché. Vlastností tukových buněk je, kromě toho, že nás často nehezky oplácávají, také citlivost na změny teploty. To je do značné míry odlišuje od ostatních buněk, například kožních. Membrána tukových buněk, pokud je při kryolipolýze zasažena chladem, změní povrchové napětí a zkrystalizuje. Tím se samotná tuková buňka poškodí a dojde k jevu, který je nazýván chladová panikulitida. Je to vlastně neinfekční zánět tukové tkáně. Tělo se mu přorozeně brání procesem tzv. apoptózy, tedy řízené smrti buňky, která je následně z těla odplavena lymfatickým systémem. Proto se po zákroku nebo před ním provést lymfatickou masáž neboli lymfodrenáž, která povzbudí lymfatický systém.

Je to nebezpečné? Kryolipolýza je proces schválený americkou agenturou FDA (obdoba našeho SÚKL) a dlouhodobě testovaný například agenturou NASA. Oproti metodám jako jsou kavitace, nebo laserová liposukce nehrozí přímé poškození okolní tkáně. Po vlastní proceduře zůstane pouze mírně ztvrdlý útvar nasáté kůže, který se zanedlouho vrací do normálu. Objevuje se zarudnutí nebo modřina a ošetřená oblast může několik dní štípat. Důvodem je regenerace pokožky a kontinuální proces lypolýzy, který je zákrokem nastartován. Hubnete tak v podstatě ještě několik následujících týdnů po zákroku. Kontraindikací je těhotenství, probíhající kojení, některá nádorová onemocnění, akutní záněty, kardiostimu­látor, vážná cukrovka, epilepsie, atopický ekzém, kožní onemocnění v místě ošetření, závažná onemocnění jater, ledvin, srdeční selhání, trombofilní stavy (léky proti srážlivosti krve), poškození pokožky, škáry nebo podkožní tkáně, špatné hojivost ran, sklony k tvorbě podlitin nebo alergie na chlad. Citlivým ženám, zvláště  s nízkým tlakem, doporučujeme vynechat ošetření v době menstruace, kdy se po ošetření může vyskytnout dočasná závrať nebo slabost. Vždy ale záleží na osobní konzultaci. Je však potřeba důsledně dodržovat postup ošetření a vždy použít ochranou nemrznoucí membránu, která zamezuje vzniku omrzlin. Po ošetření není doporučeno ošetřenou oblast nadměrně zatěžovat například přímou masáží, prudkým střídáním teplot apod. Je třeba brát v úvahu, že tkáň prochází procesem hojení.

Funguje to? Ano 🙂 – přijďte se přesvědčit nebo si prohlédněte tento test. Výsledky jsou samozřejmě individuální. Procedura je vhodná pro ty, kteří mají „koncentrovaný“ přebytečný tuk v určitých částech těla. Jedná se zejména o spodní část zad, břicho, vnitřní stranu stehen, zadeček a vnitřní stranu paží. Po jedné aplikaci však dochází k úbytku 25 až 45% ošetřené tukové tkáně, tedy zhruba 3 až 25 mm tukové tkáně v závislosti na objemu tuku. Asi 40% celkového efektu se projeví během 15 dnů po proceduře. Další část efektu úbytku tukové tkáně ještě po dalších dvou až čtyřech týdnech. Dosažené výsledky jsou trvalé, klient si pouze musí hlídat původní váhu. Tyto hodnoty jsou tedy srovnatelné s klasickou chirurgickou liposukcí, jejíž rizika jsou však obecně velmi velká, včetně ohrožení života.

 

Jak to probíhá a jak dlouho vše trvá? Ošetřované místo je pokryto speciálním krycím materiálem – ochrannou nemrznoucí membránou. Klientovi je změřena tepová frekvence. Poté je dané místo pomalu nasáto do hlavice přístroje Kryolipo 2. generace, kde je za pomoci výkonných Peltierových článků řízeně podchlazeno teplotou až -10°C. Teplota je závislá na množství tuku v ošeřené oblasti, celkovém tělesném stavu a místě ošetření. Na začátku terapie je místo prohřáto na teplotu až 42°C, poté začne mrazící proces, kdy klient zpočátku pociťuje chlad, který však rychle ustupuje. Dále již klient relaxuje a to po dobu až 45 minut, v závislosti na partii a množství tuku, který se v ní nachází. Po celou dobu je klientovo ošetřované místo monitorováno několika senzory. KLient má po celou dobu k dispozici nouzové tlačítko, kterým proces v případě jakýchkoliv nepříjemných pocitů může ihned zastavit. Po skončení procedury je hlavice odstraněna a ošetřované místo se rozmasíruje. Poté klient odchází a může se věnovat běžné činnosti. Ošetření jedné partie (je třeba si uvědomit, že například břicho nasáváme 2x) tak trvá cca 60 minut, tady 2x 30 až 45 minut.

Velmi doporučujeme absolvovat před ošetřením lymfodrenáž, která povzbudí lymfatický systém a umocní průběh ošetření.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page